fbpx

KELAS HARMONI MUALAF

KDMRS Muslim

KELAS HARMONI MUALAF

24 24 people viewed this event.

SIFAT 20 ALLAH SWT

Sifat Wajib:

Wujud (Ada): Allah SWT ada dengan zat-Nya sendiri, tanpa ada yang menciptakan-Nya.
Qidam (Dahulu atau Awal): Allah SWT sebagai Pencipta lebih dulu ada daripada makhluk ciptaan-Nya.
Baqa’ (Kekal): Allah SWT kekal, tidak berkesudahan atau binasa.
Mukhalafatu lil hawadits (Berbeza dengan ciptaanNya): Allah SWT berbeza dengan hasil ciptaan-Nya.

Sifat Mustahil:

Adam (Tidak Ada): Tidak mungkin Allah tidak ada.
Hudus (Baru): Allah SWT tidak berpermulaan, tidak baru, karena Dia adalah Maha Pencipta.
Fana’ (Rosak atau Binasa): Allah SWT tidak akan binasa, berbeda dengan makhluk ciptaan-Nya.
Mumasalatu lil hawadisi (Serupa dengan ciptaan-Nya): Allah SWT berbeza dengan hasil ciptaan-Nya.
Ihtiyaju lighairihi (Memerlukan bantuan): Allah SWT tidak memerlukan bantuan yang lain.
Sifat Jaiz:

Fi’lu kulli mumkinin au tarkuhu (Berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya): Allah SWT memiliki kebebasan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya.
Sifat Ilahi:

Qudrat (Berkuasa): Allah SWT memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu.
Iradat (Berkehendak): Allah SWT menciptakan sesuatu atas kehendak-Nya sendiri.
Ilmu (Mengetahui): Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
Hayat (Hidup): Allah hidup kekal tanpa kebutuhan seperti makhluk ciptaan-Nya.
Sama’ (Mendengar): Allah Maha Mendengar segala sesuatu.
Basar (Melihat): Allah Maha Melihat segala sesuatu.
Kalam (Berbicara): Allah berbicara melalui kitab-Nya, Al-Qur’an.

Sifat Kauniyah:

Kaunuhu Qadirun (Berkuasa Mengadakan dan Mentiadakan): Allah SWT berkuasa mengadakan dan mentiadakan.
Kaunuhu Muridun (Mengkehendaki dan Menentukan): Allah SWT menghendaki dan menentukan segala sesuatu.
Kaunuhu ‘Alimun (Mengetahui): Allah SWT mengetahui segala sesuatu.
Kaunuhu Hayyun (Hidup): Allah SWT adalah zat yang Maha Hidup.
Kaunuhu Sami’un (Mendengar): Allah SWT Maha Mendengar.
Kaunuhu Basirun (Maha Melihat): Allah SWT Maha Melihat.
Kaunuhu Mutakallimun (Berkata-kata): Allah SWT Berkata-kata melalui kitab-Nya.
Semua sifat-sifat ini menggambarkan keagungan, kekuasaan, dan keesaan Allah SWT sebagai Pencipta dan Pengatur segala sesuatu di alam semesta.

Video Live:

To register for this event email your details to dakwah@kdmrsmuslim.com

Register using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Tarikh dan Masa

08/10/2023 @ 12:00 AM to
@ 11:30 PM
 

Lokasi

Kota Kinabalu, Sabah
 

Jenis Aktiviti

 

Cawangan

Share With Friends