fbpx

𝐓𝐀𝐃𝐀𝐁𝐁𝐔𝐑 𝐀𝐋-𝐐𝐔𝐑𝐀𝐍 𝐊𝐃𝐌𝐑𝐒 𝐊𝐃𝐌𝐑𝐒 𝐌𝐔𝐒𝐋𝐈𝐌

KDMRS Muslim

𝐓𝐀𝐃𝐀𝐁𝐁𝐔𝐑 𝐀𝐋-𝐐𝐔𝐑𝐀𝐍 𝐊𝐃𝐌𝐑𝐒 𝐊𝐃𝐌𝐑𝐒 𝐌𝐔𝐒𝐋𝐈𝐌

29 29 people viewed this event.

Alhamdulillah sesi tadabbur warga KDMRS Muslim hari ini mengupas surah Al-Baqarah 208 -210.
Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.
(Al-Baqarah [2:208])
Tetapi jika kamu menyimpang (dari jalan Allah) sesudah datang kepadamu bukti-bukti kebenaran, maka ketahuilah, bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
(Al-Baqarah [2:209])
Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat (pada hari kiamat) dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya. Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan.
(Al-Baqarah [2:210])

Dengan penuh harapan, diharapkan melalui sesi tadabbur ini, seluruh kakitangan KDMRS Muslim akan memperoleh pemahaman yang mendalam dan mampu menghayati dengan sepenuh hati kandungan Al-Quran. Keinginan ini bertujuan agar setiap individu mampu mengaplikasikan ajaran suci tersebut dalam setiap aspek kehidupan harian.

Ucapan terima kasih disampaikan atas segala sumbangan dan sokongan yang diberikan oleh semua pihak. Semoga setiap budi baik yang telah diberikan kepada program ini mendapat ganjaran yang terbaik dari Allah SWT. Keberkatan dan kemurahan-Nya sentiasa menyertai setiap langkah kita dalam mengejar ilmu dan ketaqwaan. Amin.

To register for this event email your details to dakwah@kdmrsmuslim.com

Register using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Tarikh dan Masa

23/08/2023 @ 12:00 AM to
@ 11:30 PM
 

Lokasi

Online Event
 

Jenis Aktiviti

 

Cawangan

Share With Friends